Државјанство на зависни од Антигва и Барбуда

Државјанство на зависни од Антигва и Барбуда

Семејните апликации ќе се сметаат дека ги вклучуваат следниве членови на семејството;

  • Брачен другар на главниот апликант
  • Дете на главниот апликант или неговиот сопружник кој има помалку од 18 години
  • Дете на главниот апликант или на неговиот сопружник кој има најмалку 18 години и има помалку од 28 години и е со редовна посетеност на призната институција за високо образование и целосно поддржана од главниот апликант
  • Дете на главниот апликант или сопружник на главниот подносител на барањето кое има најмалку 18 години, кое е физички или ментално оспорено и кое живее со и целосно го поддржува главниот жалител
  • Родители или баби и дедовци на главниот подносител на барањето или на неговиот сопружник над 58-годишна возраст кои живеат со и целосно поддржани од главниот жалител.

Државјанство на зависни од Антигва и Барбуда

За целите на државјанството на Антигва и Барбуда по инвестициска програма „дете“ значи биолошко или правно посвоено дете на главниот апликант или на сопружник на главниот апликант.

англиски
англиски